06 - 425 37 633

Blog

Van beperking en woede naar liefde en vrijheid

Vanaf morgen is er weer versoepeling van een aantal coronamaatregelen. Echter blijft er wel een verbod op samenzang/zingen door amateurkoren bestaan. Ondanks dat ik dit al een beetje voelde aankomen, voelde ik teleurstelling, verslagenheid en ook woede. Woede over het inperken van mijn vrijheden. Maar dieper doorvoeld gaat mijn woede vooral over het verlangen om mezelf neer te zetten in mijn eigenheid.
 
Ik was erbij aanwezig en liet alles wat ik ervoer door me heen gaan. Daarin ontstond ook een idee. Je mag wel samen zingen als onderdeel van een geloofs- of levensovertuiging. Ik dacht: ik leid mijn koor vanuit de geloofsovertuiging Liefde. Elke repetitie creëer ik een bedding van onvoorwaardelijke en oordeelloze liefde. Dus dan ga ik op die gronden door.
 
Iedereen mag ook een kerk, religie of geloofsovertuiging oprichten, dus ik heb zelfs uitgezocht wat je daarvoor moet doen. Het zou natuurlijk een geweldige, creatieve actie zijn. Eén waar je veel eigenwijsheid en kracht voor nodig heb. En die ik heb ik! Want eigenwijsheid is mijn authentieke kracht en woede heb ik immers net gevoeld. Ik weet niet of ik het ook echt ga doen. Of dit is waar ik mijn energie in wil steken.
 
Maar ik werd heel blij van dit proces. Ik voelde vreugde, vrijheid en dankbaarheid. Ik voelde dat ik altijd keuze heb. Via mijn woede kwam ik in mijn kracht en eigenwijsheid. Dat ervoer ik dankzij beperkende maatregelen. Dus in plaats van mijn woede te uiten tegen datgene waarvan ik vind dat het me vrijheid ontneemt, kan ik die woede ook inzetten voor mijzelf. Voor datgene wat ik graag wil doen en ervaren.
 
Ik kan er bijvoorbeeld voor kiezen om mogelijkheden te creëren zodat ik kan blijven repeteren met mijn koor (fysiek of online). Maar ik kan ook besluiten om de tijd die ik krijg, doordat we niet repeteren, te gebruiken voor andere dingen die ik nog wil doen of belangrijk vind, zoals focussen op mezelf, liedjes schrijven, pianospelen, zingen, lesprogramma's en workshops ontwikkelen etc. Het maakt niet uit wat ik kies! Het is wat ik zelf wil.
 
Alles is energie in beweging en ik kan creëren en vormgeven zoals ik wil. Niets wordt mij aangedaan. Ik heb altijd keuze! Ik ben vrij net als ieder ander. Wat een vrijheid! Wat een liefde!
 
Heel dankbaar voor deze ervaring.